Avtal för utbildning av häst hos Daniella Hansson Dressage                                       
 
Mellan Daniella Hansson och Hästägare ...............................................
 
 
______________________________Pers.nr_______________________
 
 
Gällande hästen____________________________________Född_______

Som är lämnad till Daniella Hansson Dressage för

Vidareutbildning – Tävling -  Inridning - Visning på unghästtest – Försäljning

 
Villkor
Att hästen får foder efter behov och vistas dagligen i hage.
Foder består av hö/hösilage, havre, mash samt strö.
Undertecknad ansvarar för att hästen sköts och tränas kontinuerligt, på ett sätt som är anpassad till ovanstående överenskommelse i samråd med ägaren.
Om hästen kräver annat foder står ägaren för detta.
Skulle hästen insjukna eller bli skadad med längre konvalescens är ägaren skyldig att ta hem hästen inom en vecka om ej annat överenskommits.
Hästägaren står för ev. tävlingskostnader, hovvård som debiteras på faktura i samband med månadsbetalningen.
Hästägaren skall hålla hästen lämpligt försäkrad.
Hästägaren står för ev. veterinärkostnader som debiteras direkt till hästägaren av den som utför tjänsten.
Hästägaren hållas informerad kontinuerligt.
Om några oförutsedda problem uppstår informeras ägaren direkt.

Innan du lämnar din häst

  • Skall hästen tempas under de senaste 7 dagar innan lämning och vara feberfri. (Dokumenteras och lämnas med lämning)
  • Skall hästen komma från stall där ingen annan häst varit sjuk de senaste 4 veckorna.

Normal temp för min häst är __________

Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag 5
Dag 6
Dag 7 Morgonen innan lämning
 

 
 
Bullersta, Nyköping        /       2021
Daniella Hansson                                              Hästägare


_________________________                 ___________________________