Verksamheten bedrivs i stort luftigt stall tillhörande Ericsbergs Slott.
Anläggningen har bland annat stora, luftiga boxar, solarium, ridhus med internationella mått och fibersand, utebanor och både grus- och gräshagar. 

Ridhuset är 20*60 meter, med fibersand och speglar och det finns två utebanor, en 20*60 meter och en 55*70 meter med grus och flis.

Jag är utbildad hästmassör för bästa omhändertagande och förebyggande friskvård.