Verksamheten bedrivs i stort luftigt stall tillhörande Ericsbergs Slott.
Anläggningen har bland annat stora, luftiga boxar, solarium, ridhus med internationella mått och fibersand, utebanor och både grus- och gräshagar. 

Ridhuset är 20*60 meter, med fibersand och speglar och det finns två utebanor, en 20*60 meter och en 55*70 meter med grus och flis.

Jag är utbildad hästmassör och använder mig av Biolight för bästa omhändertagande och förebyggande friskvård.
Så vill du bara lämna din häst hos mig på en SPA weekend så går det fint.